הלוואה לבעלי עסקים בלבד
*גם לעסקים שנקלעו לקשיים בעקבות הקורונה

הלוואה עד 500,000 ש״ח
1.5% ריבית בממוצע
דחיית תשלום לשנה שלמה
שנה שנייה ללא ריבית
בערבות המדינה
לא מתאים למוגבלים בבנק

עובדים עם כל המערכת הבנקאית והחוץ בנקאית בישראל